Cabaran dalam melaksanakan persekitaran bilik darjah selari dengan prinsip-prinsip ajaran Islam

Image Kesamaran peranan sebagai guru Pendidikan Islam.

Hari ini dapat dilihat berapa ramai guru lebih bersikap ‘menjalankan tugas sahaja’ bagi memenuhi arahan dari pihak atasan samada pengetua, Pegawai Pelajaran Daerah atau Kementerian Pendidikan. Guru akan kurang berusaha menentukan pembelajaran yang berkesan dan lebih mudah memenuhi ’keperluan pentadbiran’ kerana ia diperhatikan dan dihargai oleh orang atasan. Oleh itu mereka mengabaikan ’keperluan pelajar’ di bilik darjah. Ini menimbulkan rasa tidak ikhlas di dalam diri guru dalam mendidik. (Ishak Haron, 1993)
Mereka lupa bahawa Islam memandang tinggi kepada ahli-ahli ilmu. Guru adalah murabbi, muallim, mudarris, alim atau ulama pada kaca mata Islam. Mereka menyampaikan ilmu-ilmu Allah supaya setiap yang dididiknya mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. (Ahmad Mohd Salleh, 1995)

Advertisements

Sifat-Sifat Guru Pendidikan Islam

ifat-Sifat Guru Pendidikan Islam

Abdul Halim Muhammadi (1991)
1. Sifat zuhud (mendidik kerana mencari keredhaan Allah
S.W.T)
2. Kebersihan diri luaran dan dalaman
3. Menjaga kehebatan dan kehormatan diri
4. Sebagai bapa atau ibu dalam menghadapi muridnya
5. Memahami tabiat muridnya

Sifat-Sifat Guru Pendidikan Islam

Abdullah Ishak (1989)
1. Memilikki ilmu dan kaedah pengajaran
2. Ketokohan dan kperibadian guru
3. Memberi ilmu kerana Allah
4. Kebijaksanaan dan kematangan
5. BErsifat kasih sayang
6. Perwatakkan guru

Sifat-Sifat Guru Pendidikan Islam

Abdullah Nasih Ulwan (1981)
1. Ikhlas
2. Bertaqwa
3. Berilmu pengetahuan
4. Pemaaf
5. Bertanggungjawab

Sifat-Sifat Guru yang Disukai Murid

Atan Long (1993)
1. Mempunyai emosi yang stabil dan mental yang sihat
2. Mempunyai badan yang sihat dan sahsiah yang dinamik
3. Mempunyai kecerdasan otak yang lebih tinggi dari
kebanyakkan orang
4. Mempunyai sifat yang kreatif, imiginasi dan ikhtiar
5. Mempunyai suara dan tingkah laku yang beradab
6. Bertata tertib, bertimbang rasa, mempunyai simpati
dan bijaksana dalam menghadapi masalah
7. Sabar
8. Jujur
9. Tegas
10. Menepati masa dan berkebolehan mengurus
11. Mempunyai sikap yang positif dan menggalakkan
12. Memberi bimbingan yang demokratik
13. Menjaga status ikhtisas perguruan

Sifat Guru Yang Tidak Baik
1. Garang, membebel, tidak pernah senyum, suka memerli
dan mudah hilang sabar
2. Tidak membantu kerja-kerja di sekolah, tidak
menerangkan pelajaran dan tugasan secara jelas serta bekerja tanpa
perancangan
3. Berat sebelah, pilih kasih dan menyukai pelajar
tertentu
4. Besar diri, sombong. Angkuh, susah menerima
pandangan dan tidak menyedari muridnya keluar kelas
5. Tiada pendirian, keras kepala, tidak bertimbang
rasa, terlalu tegas dan membuat huru hara
6. Tidak adil dalam peperiksaan dan pemberian markah
ujian dan peperiksaan
7. Tidak memberikan perhatian terhadap perasaan murid,
memalukan murid di hadapan teman sekelas dan memanjangkan masa
pembelajaran
8. Tidak berminat untuk mengenali murid dan latar
belakang mereka
9. Pemberian tugasan dan kerja rumah tanpa sewajarnyaImage

REFLEKSI PERANAN, TUGAS & SIKAP GURU PENDIDIKAN ISLAM

Peranan Guru Agama Terhadap Murid

1. Menyedari bahawa mereka bagai role model
2. Menanamkan perasaan cinta dan taat kepada Allah
3. Mendedahkan dan memahamkan murid kepada pelbagai bentuk ibadah wajib, kelebihan, ancaman, cara melaksanakan serta kaitan dengan kehidupan di dunia dan akhirat
4. Memotivasikan murid untuk melaksanakan amalan agama dalam
kehidupan seharian

Peranan Guru Agama Dalam Pengajaran & Pembelajaran (P & P)

1. Guru bukan sekadar pengajar tetapi dia juga pendidik

2. Guru perlu menguasai dasar pendidikan dan cara-cara
mengajar yang berkesan

3. Mementingkan konsep di dalam pengajaran

4. Sentiasa mengunakan pendekatan motivasi

5. Mengusai pengurusan bilik darjah

Peranan Guru Menanamkan Kecintaan terhadap Agama

Wan Bakar Wan Dagang (1991)

1. Menanamkan asas agama yang kukuh

2. Menanam minit beragama dan sensitif kepadanya

3. Menggerak dan menaikkan emosi murid supaya cintakan
agama

4. Membasmi kejahilan beragama berasaskan pendidikan
Islam

5. Melahirkan Jailul Qur’an di kalangan murid

6. Meningkatkan cara hidup Islam dikalangan murid

7. Mewujudkan nafsu mutmainnah dikalangan murid

8. Mewujudkan ciri-ciri tamadun Islam di sekolah dan
luar sekolah

9. Membanteras kemungkaran dan kesesatan dikalangan
dengan cara yang baik

10. Membentuk iklim sekolah dengan nilai agama

Keterampilan yang perlu dimilikki oleh Guru Agama

1. Lebih berdidikasi

2. Cemerlang melaksanakan tugas

3. Membantu murid untuk menjadi seorang muslim yang
berakhlak, berilmu, beriman, beramal dan bertaqwa

4. Memahami falsafah, matlamat dan hasrat pendidikan
Islam

5. Meningkatkan ilmu yang sedia ada

6. Pendekatan pengajaran yang boleh menimbulkan minat
pelajar

7. Menguatkan ukhuwwah dan gerakan sesama guru
pendidikan Islam

8. Kepimpinan dan sahsiah yang mempunyai pemikiran yang
mantap, rasional, bijaksana dan matlamat yang jelas

9. Menjadi seorang murabbi, muaddib, dai’e dan qaid

Peranan Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Syed Lutfi (1994)

1. Guru adalah agen perubahan dalam mencapai matlamat
pendidikan

2. Guru berperanan sebagai pengajar, pendidik dalam
membentuk sikap, nilai dan akhlak

3. Sentiasa memikirkan cara-cara memperbaiki kualiti
pendidikan

4. Memperbanyakkan latihan, tunjuk ajar, kelas tambahan
dan sebagainya untuk memastikan murid dapat menguasai ilmu

5. Sentiasa melengkap dan mempertingkatkan ilmunya

6. Sentiasa inovatif dalam menyampaikan pengajarannya

7. Menampilkan karisma kepimpinannya

8. Bijak memberi pertimbangan kepada kepelbagaian sikap
murid

9. Bertindak sebagai pemberi galakan dan bimbingan

10. Malaksanakan amanah pendidikan dengan penuh
berkualiti

Pendidikan Islam Sebagai Pemangkin Pembentukan Peribadi Pelajar

Ramai bijak pandai dan tokoh Islam menjadikan al-quran dan sunnah sebagai panduan kepada pendidikan Islam. Imam Al Ghazali menyatakan tujuan pendidikan Islam seharusnya kembali kepada Allah swt. “Bertaqarrub kepada Allah, bukan untuk mendapatkan jabatan kepimpinan, bermegah-megah dan berlumba-lumba.”

Oleh itu beliau merumuskan yang pendidikan Islam harus berperanan untuk membentuk peribadi yang memenuhi ciri-ciri insan kamil iaitu:

  • Mempunyai keimanan yang teguh.
  • Patuh dan tekun menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi laranganNya.
  • Mempunyai akhlak yang luhur.
  • Mempunyai sikap sosial yang baik.
  • Memiliki ilmu pengetahuan dan kematangan intelektual yang tinggi.
  • Mampu berdikari dalam segala aspek khususnya di dalam mencari rezeki untuk kehidupannya sendiri dan orang yang menjadi tanggungjawabnya.
  • Bersedia memikul tanggungjawab agama dalam segala aspek: peribadi, masyarakat, negara dan seluruh umat manusia.

Pendidikan Islam adalah pemangkin kepada pembentukan nilai dan keluhuran moral pelajar dan masyarakat Islam khususnya di Malaysia. Peranan pendidikan Islam ini telah terbukti berjaya melahirkan sebuah tamadun yang menguasai sepertiga dunia sehingga menjadi warisan pemodenan dunia hari ini. Kejayaan umat ini diakui oleh seorang tokoh usahawan Amerika Syarikat, Carleton S. Fiorina, CEO Hewlett-Packard Company pada 26 September 2001 di Minneapolis, Minnesota.

Peranan guru Pendidikan Islam di sekolah

Umum mengetahui tugas seorang guru Pendidikan Islam memang menyampaikan ilmu terus kepada anak muridnya. Menghapuskan kejahilan, memperkukuh amalan, menerapkan nilai-nilai murni, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tidakkah ia sudah dikira sebagai dakwah dan ibadah? Begitulah bertuahnya guru Pendidikan Islam yang sudah tersedia jalan menuju redha Allah di samping menjalankan tugas sebagai pendidik. Sudah tersedia jalan dan ruang berdakwah yang nyata berjalan seiring dengan tugas hakiki mendidik anak bangsa. Selain itu mereka merupakan pakar rujuk terutama dalam selok-belok agama bagi warga guru dan kakitangan sekolah. Inilah peluang-peluang yang dilihat seharusnya dimanfaatkan oleh guru Pendidikan Islam dalam meneruskan kesinambungan misi dakwah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Di manakah ruangnya?

Ada yang bertanya di manakah ruangnya guru Pendidikan Islam ini berdakwah ketika berada di sekolah? Mereka adalah pakar rujuk yang diakui kredibiliti dari sudut ilmu dan kepakaran dalam bidang agama. Maka di sinilah mereka harus menggunakan kemampuan ilmu yang ada untuk menjernihkan kekeliruan apabila diajukan tentang persoalan berkait dengan akidah, syariah, hukum-hakam serta akhlak. Itulah ruangnya untuk mengemukakan panduan dan jawapan berdasarkan dalil-dalil al-Quran dan sunnah. Tidak salah untuk kita mengatakan guru Pendidikan Islam ini sebagai pakar rujuk kepada guru-guru, kakitangan pentadbiran serta murid-murid. Memang begitulah hakikatnya berdasarkan pengalaman penulis yang sentiasa diajukan permasalahan agama daripada rakan-rakan guru yang inginkan kepastian. Cabaran kepada pendakwah di sekolah ini ialah usaha untuk memastikan ilmu sentiasa cukup di dada bagi memberikan jawapan kepada permasalahan tersebut.

Selain itu, gerak laku Guru Pendidikan Islam sentiasa menjadi perhatian warga sekolah ataupun murid-murid. Maka di sinilah peranan mereka untuk cuba menonjolkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dari sudut percakapan, pakaian, pergaulan malah gaya berjalan pun sentiasa menjadi buah mulut orang. Inilah yang dikatakan sebagai dakwah dengan contoh teladan. Umum memang mengetahui andai ustaz dan ustazah ini berperilaku dengan akhlak yang sopan, baik tingkah laku, mudah didekati, tidak mustahillah mereka akan sentiasa menjadi guru yang cukup dihormati rakan dan lawan. Kehadiran mereka ke kelas pasti dinanti oleh murid, malah terleka lima minit datang kelas pun akan diingatkan oleh murid-murid . Bukankan menjadi pendakwah ini juga memerlukan kemahiran agar kita dapat menarik minat dan mempengaruhi orang lain? Seandainya anda mempunyai perwatakan seindah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti anak murid menjadikan anda contoh dan teladan untuk diikuti. Bahkan gaya rambut, pakaian serta cara bercakap pun akan ditiru oleh mereka.

Guru Pendidikan Islam boleh mencegah kemungkaran? Anda tidak perlu menunggu untuk dilantik sebagai Pegawai Penguatkuasa baru mencegah kemungkaran. Sebagai Guru Pendidikan Islam, anda mempunyai tanggungjawab yang amat berat untuk membetulkan segala kesilapan. Menegur untuk membetulkan keadaan tidak salah, asalkan kena dengan caranya. Itulah sebabnya Allah berfirman dalam surah an-Nahl ayat 125 yang bermaksud:

“Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat daripada jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Kalaulah Guru Pendidikan Islam hanya mengajar hukum-hakam agama tetapi tidak mencegah kemungkaran yang berlaku di sekolah adakah mereka ini sudah menjalankan tugas dan amanah yang diberi? Memberi nasihat, menegur salah laku murid, menjadi orang tengah untuk menyelesaikan konflik rakan sekerja, meleraikan pergaduhan antara murid, itu semua tugas seorang pendakwah di sekolah. Namun segalanya harus dilakukan dengan penuh hikmah agar tiada seorang pun yang terguris hati dan perasaannya. Hikmah dalam menegur dan menasihati serta bijaksana dalam berhujah akan menjadikan guru Pendidikan Islam ini sebagai insan yang dihormati oleh semua warga sekolah.

Bagaimana caranya?

Jika anda merupakan guru Pendidikan Islam yang sudah agak senior dan dihormati, anda merupakan orang yang tepat untuk melaksanakan sesi tazkirah dan ceramah kepada warga pendidik dan murid-murid. Gunakanlah peluang yang diberikan sebagai pendakwah ini dalam perhimpunan, majis-majlis rasmi atau di mana-mana dan ketika yang dirasakan perlu.

Bagi guru Pendidikan Islam yang masih muda terutamanya guru-guru j-QAF yang masih baru di sekolah dan sedang membina hubungan yang baik dengan warga sekolah, anda mempunyai beberapa piihan untuk berdakwah.

Pilihan pertama bagi yang mempunyai kekuatan, peluang dan daya penarik yang baik, anda boleh terus berdakwah melalui sesi tazkirah, ceramah, sesi perbualan dan lain-lain lagi secara langsung.

Namun, bagi yang belum mempunyai kekuatan dan ruang, anda boleh menjadikan ruang penulisan sebagai platform untuk berdakwah. Gunakan kaedah ini dengan menulis artikel dakwah di suratkhabar, buletin panitia serta di mana-mana ruang penulisan yang ada. Topik penulisan berkisar tentang peranan dan tugas guru, kepimpinan, amanah dan lain-lain lagi. Ini merupakan kaedah dakwah secara tidak langsung tetapi berkesan menembusi dan menyentuh hati . Ia juga sedikit demi sedikit membina kredibiliti dan keyakinan kepada pendakwah muda untuk memulakan rentak dakwah. Di sekolah, wujudkan buletin Panitia Agama dan j-QAF untuk menerapkan artikel dan nasihat ringkas serta hadis dengan kata-kata hukama’ buat renungan warga sekolah. Jangan lupa untuk memuatkan ruangan uji minda dan sediakan hadiah kepada pemenang. Ia merupakan strategi supaya pembaca (sasaran dakwah) akan setia dan tertunggu-tunggu siri-siri buletin dakwah yang akan datang.

Berdasarkan pengalaman penulis, anak-anak di sekolah sukakan aktiviti kesenian. Lihat sahaja andai diadakan pertandingan nasyid ketika perayaan Awal Muharam contohnya, pasti mereka sanggup berlatih dan bernasyid dengan bersungguh-sungguh. Di sinilah peluang Guru Pendidikan Islam untuk berdakwah. Rangkalah pendekatan dakwah yang menerapkan unsur kesenian dan aktiviti yang menarik yang bersesuaian dengan jiwa kanak-kanak dan remaja.

Tidak salah untuk menukar dan meniru format rancangan kesukaan remaja seperti Explorace, Cari Menantu, Akademi al-Quran kepada yang relevan dalam konteks kita di sekolah. Akademi Nasyid boleh ditubuhkan di sekolah dalam usaha pencarian bakat pelajar dalam bidang nasyid. Rancangan Akademi al-Quran juga boleh diadakan di sekolah dalam mencari bakat qari dan qariah muda di samping peluang untuk menerapkan ilmu taranum buat persediaan menghadapi Majlis Tilawah al-Quran (MTQ). Penjenamaan semula aktiviti Islam dengan menamakan program tersebut seperti ‘Karnival Jom Cintai Rasul’, ‘Kempen Smart Salam’, ‘Mencari Cinta Rasul’, ‘Kem Bestari Solat’, ‘Perkampungan Bestari’, ‘Perkampungan Ilmu’, ‘Perkampungan Dakwah’, ‘Bersamamu Guru’ atau ‘Minggu Semarak Pendidikan Islam’ dirasakan perlu dalam memberikan nafas baru untuk menarik minat murid-murid menyertai aktiviti yang diadakan.

Kesimpulannya, ruang dakwah untuk guru Pendidikan Islam amat terbuka luas. Cuma tepuk dada tanyalah iman, sama ada anda guru Pendidikan Islam yang hanya mengajar mengikut sukatan pelajaran tahunan atau guru yang bertindak sebagai pendakwah di sekolah dengan mengajak kepada kebaikan, menghapus kejahilan dan menentang kemungkaran. Sesungguhnya tanggungjawab sebagai guru Pendidikan Islam menuntut seribu satu pengorbanan dan teladan bagi insan yang mengimpikan suatu kebahagiaan di dunia dan akhirat.